Aktuellt

Aktuellt DMT

7,0%
fr.o.m 2016-09-01

   
TIDIGARE TILLÄGG  
fr.o.m 2016-08-01 7,07%
fr.o.m 2016-07-01 7,3%
fr.o.m 2016-06-01 6,63%

Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel per månad.