Kaotisk omvärld med skenande dieselpriser

Bränslepriserna fortsätter att öka och läget är akut. Malmö Lastbilcentral kommer därför att införa ett drivmedelstillägg för samtliga transportrelaterade verksamheter/tjänster för att återspegla upp- och nedgång av drivmedelspriserna. I dagarna kommer vi skicka ut ett brev till samtliga berörda kunder, främst inom vår Bygg- & Anläggningsverksamhet. Inom Godslogistiken har vi sedan länge fungerande rutiner och processer för att hantera drivmedelstillägg. För att ta del av det brev vi kommer att skicka ut, klicka här!