Medarbetarna

Malmö LBC ägs gemensamt av entreprenörer som är vana vid att ta ett extra steg för att ge allt som krävs för att lösa uppgiften. Något som ställer höga krav på deras kompetens, erfarenhet och attityd. Därför har vi en noggrann kontroll av varje ny åkare som vill ansluta sig till oss. De måste genomgå flera prov för att visa att de kan leva upp till de höga krav som vi ställer. Det är helt enkelt inte vem som helst som får köra för oss.

Vi har även ett faddersystem som hjälper nya åkare att snabbt sätta sig in i hur vi tänker. Vi arbetar löpande med att utbilda alla våra förare. Naturligtvis har vi även höga krav när det gäller kvalitet, miljö och trafiksäkerhet. Malmö LBC är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi arbetar också medvetet och offensivt med miljöarbete, kvalitetsarbete och säkerhetsarbete. Vi följer utvecklingen inom alternativa drivmedel och vi utbildar våra förare i ecodriving.

För oss är kvalitet inte bara ett sätt att tänka. Det är något våra kunder ska uppleva.

"Vi köper service, därför passar Malmö LBC oss. De har högt i tak, en öppen dialog, bra service och en seriös inställning. De är dessutom ett av de åkerier vi anlitar som ligger längst fram när det gäller miljötänkande."

Jonas Rosvall, Logistikchef Menigo