Våra tjänster

Vi har ett stort tjänsteutbud och kan här bara ge några exempel på vad vi sysslar med.

BygglogistikBygglogistik

Bygglogistik

Vår maskinpark är bred och flexibel, och vi kan transportera det mesta. Vi kan erbjuda 60-talet kranbilar och lika många anläggningsbilar.
GodslogistikGodslogistik

Godslogistik

Oavsett om det handlar om att skicka ett enkelt bud eller att lösa hela företagets transportorganisation har vi de resurser som krävs.
LagerlogistikLagerlogistik

Lagerlogistik

Låt Malmö Lastbilcentral ta hand om ditt gods hela vägen från fjärrtransport och terminaltjänster till distribution av gods till slutdestination.
ReturlogistikReturlogistik

Returlogistik

Vår verksamhet påverkar miljön. Just därför arbetar vi oerhört aktivt med att minska denna miljöpåverkan, bland annat inom ramen för vår miljöcertifiering.