RETURLOGISTIK

Vår verksamhet påverkar miljön, det är inget vi sticker under stol med. Just därför arbetar vi oerhört aktivt med att minska denna miljöpåverkan, bland annat inom ramen för vår miljöcertifiering.

Det finns fler sätt att skapa en hållbar framtid och det är genom att hushålla med resurserna, något vi har arbetat med under många år. Ett exempel på det är Miljöfabriken, vår grus- och återvinningsterminal i Oxie som vi äger tillsammans med NCC Roads. I ena änden kommer våra lastbilar fyllda med uppbruten asfalt, betongrester och schaktmassor. I andra änden hämtar våra bilar grus, makadam och återvinningsmaterial för transport tillbaks till byggplatsen. Här kan man verkligen tala om ett kretslopps-tänkande omsatt i praktisk handling.

Klicka här för att besöka Miljöfabrikens hemsida!

Transportledning direkt

BYGG OCH ANLÄGGNING

040-188293
kranorder@malmolbc.se

description ...

Kontakta mig