Engagemang

Att anlita ett transportföretag handlar i grunden om att lösa ett logistikproblem eller att säkerställa ett flöde. I förlängningen handlar det om trygghet. Du måste kunna lita på att dina varor anländer när det är sagt och att dina leveranser ankommer när de behövs. Som vi ser det, är det egentligen det vi säljer: Säkerhet och trygghet.

Malmö LBC har en lång erfarenhet av transporter. I vår nuvarande form har vi funnits sedan 1988. Totalt är vi idag drygt 100 anslutna åkare och sysselsätter över 400 bilar och 450 medarbetare dagligen. Vi erbjuder allt som krävs av ett modernt transportföretag med fjärr-, distributions och budbilar, kran- och anläggningsbilar samt terminal- och 3PL-tjänster. Viktigast av allt: Malmö LBC ägs av sina åkare som alla är egna företagare. Det innebär att de i varje stund satsar allt för att du ska vara nöjd. Ett engagemang som visar sig i allt från den enskilde chaufförens servicevilja till transportledarens strävan att med alla till buds stående medel hålla våra löften. Vi är inte färdiga när vi har levererat utan först när vi vet att du är nöjd.

Elektroskandias logistikcenter i Örebro

-Malmö LBC hade rätt ambition!

Elektroskandia har nyligen byggt ett nytt logistikcenter i Örebro, som enligt transportchef David Hjälmarlycka är ett av landets mest moderna.

”Eftersom vi satsar på automatisering vill vi ha innovativa logistikpartners som är på samma nivå och det var en av orsakerna till att vi valde Malmö LBC för vår distribution i Skåne, Blekinge och Halland.”

David Hjälmarlycka, Transportchef
Elektroskandia