Till dig som arbetar på eller med Malmö Lastbilcentral

RIKTLINJER UPPDATERADE 2022-01-21

Malmö LBCs riktlinjer till alla inom Malmö Lastbilcentral , samarbetspartners och kunder med anledning av det pågående utbrottet av coronaviruset, Covid-19. Detta i syfte att ge vägledning i hur vi hanterar nuläget för att minimera risken för smitta. Riktlinjer och processer kan komma att uppdateras efterhand som förutsättningar ändras. Följande riktlinjer och processer gäller i nuläget för alla inom Malmö Lastbilcentral, samarbetspartner och kunder.

Malmö LBCs verksamhet är fortfarande uppe och kör till 100%. Vi lvererar allt från livsmedel och sjukvårdsmaterial till byggnadsmaterial. Malmö LBCs medarbetare har instruktioner att stanna hemma vid sjukdomssymtom som kan relateras till Coronavirus.

2022-01-21: En del av Malmö LBCs verksamhet är att betrakta som samhällskritisk. Med tanke på att vi har en ökad spridning av Covid i samhället så återaktiverar vi , av försiktighetsskäl, vår Covid-19 policy och anpassar från idag våra karantänsregler utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad innebär då detta?

  • Icke fullvaccinerad personal: Om du träffat någon som konstaterats sjuk i Covid-19, stanna hemma i minst 5 dagar samt testa dig på dag 5. Är resultatet negativt kan du återgå till arbetsplatsen. Om någon i din familj konstateras positiv för Covid-19 räknas tiden från det att vederbörande tillfrisknat. Får du symptom tidigare än de 5 dagarna så testar du dig givetvis direkt.
  • Är du fullvaccinerad (3 doser) eller haft Covid-19 de senaste 3 månaderna behöver du inte stanna hemma, även om någon i din närhet konstaterats Covid-positiv.
  • Fysiska möten som kan ersättas med digitala utförs digitalt.
  • Undvik fysiska besök på Malmö LBC eller hos kund/leverantör. Inga externa fysiska besök inne på transportledningen.
  • Undvik längre uppehåll i chaufförsrummen. Ta gärna en kaffe där men sitt inte där längre än nödvändigt.
  • Den personal som arbetar i funktioner som möjliggör hemarbete går in ett schema där 50% av tiden spenderas i hemarbete (utglesning av personaltäthet på kontor och stolar vid fika rum chaufförsrum mm).
  • Mer än 95% av de vi känner till innehar Covid Pass. Ni som vet med er att ni inte är vaccinerade och inte har specifika giltiga skäl, vaccinera Er snarast. Vi vaccinerar oss framförallt för att skydda riskgrupper, men även oss själva. Detta är en del av Malmö LBCs CSR arbete. Dvs att ta ett socialt ansvar.
  • 3:e dos är redan igång för 60+, men kommer att erbjudas inom kort även för yngre. Regionerna har nyligen fått ok på att starta 3:e DOS för yngre så fort de äldre (+högprioriterade) och sjukvårdspersonal har fått sin 3.e dos. Region Skåne är inte riktigt redo än för 60- men blir det inom kort.
  • Tvätta händerna framför allt  med två och vatten och använd handsprit i övrigt.  Tvätta händerna fungerar även för den kräksjuka som nu också pågar så det har ett dubbelt syfte.

Klicka här för att ladda ner Malmö LBCs interna riktlinjer för hur du ska agera i diverse situationer, exempelvis om du känner dig sjuk, om du varit utomlands, har varit i kontakt med någon smittad etc.

Detta gäller för privata resor
Rekommendation är att undvika alla resor som kan öka exponering av smitta. Här gäller att var och en tar ett socialt ansvar. Följ UDs och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Inom Malmö LBC  fortsätter vi att följa händelseutvecklingen, vilket t ex innefattar information från folkhälsomyndighet. I bifogad länk kan du läsa mer om Coronaviruset.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Allmänt om hygien:
Allmän handhygien är viktig och använd tvål och varmt vatten samt handsprit på arbetsplatsen vid behov. Chaufförer som saknar tillgång till handsprit i sitt fordon kan ta kontakt med transportledningen för att få tillgång.


Det gäller fortsatt att agera, men inte överreagera.

Anders Jönsson
VD/CEO