För privatpersoner

Behöver du hjälp att fälla träd, schakta för garageuppfart eller slänga skräp i större mängder? Kontakta oss!

Att anlägga en garageuppfart innebär normalt en massa hårt manuellt arbete och vi skall här visa hur mycket enklare det kan vara! Genom att låta en av våra kranbilar göra grovjobbet med utgrävning och underlag så kan man koncentrera sig apå den roligaste biten - att få ytbeläggningen på plats!

Tänk på att underlaget varierar från plats till plats och att detta påverkar både vilka material som behöver schaktas bort och vilka som behöver läggas ut innan man är klar med underarbetet. Ett bra underarbete är förutsättningen för ett bra slutresultat, så fråga oss gärna om du behöver hjälp med materialval och goda råd kring läggningen.

Familjen i detta exempel har två bilar och när båda står på uppfarten är det trångt att ta sig förbi. Ställer man bilarna i djup är det besvärligt om den som står innerst skall iväg. Man har därför bestämt sig för att bygga en parkeringsplats framför huset.

Här har kranbilen börjat schakta bort allt material som skall bort, i detta fallet den makadam som låg på toppen och matjorden under. Det visar sig att huset byggts på gammal sjöbotten varför vi hittar en kompakt grusbädd ganska nära ytan som vi inte rör.

Skopan kommer till bra mot asfaltkanten och det är bara allra närmast huset och kring eventuella brunnar man får hjälpa till med en spade. Arbetet går fort framåt och det manuella alternativet känns nu fjärran.

Här ser vi hur nära skopan kan arbeta mot husgrunden och börjar så smått se slutet på schaktandet.

Bara ett par timmar senare är makadamen och den gamla matjorden på väg till tippen, och innan stenmjölet kommer passar vi på att gräva ner plintarna som skall hålla den nya avskärmningen till soptunnorna på plats.

Nu är bilen tillbaka och med sig har den stenmjöl, "0-5 vit" på fackspråk. Tack vare den kompakta grusbädden valde vi att inte lägga bärlager bestående av 0-40 utan nöjer oss med ca 50-100mm sättgrus på toppen som sedan skall paddas. Se så fint kranbilen lägger ut materialet ovanpå sandbädden!

Att fördela ut materialet går snabbt med skopan då den rymmer en volym som motsvarar ca 4-5 stora skottkärror åt gången.

Här ser vi hur kranföraren använder skopan för att släta ut materialet så snart är det bara är att gå över och packa underlaget med en s.k. "padda" (markvibrator) innan markstenen skall på plats.

Här ser vi "paddan" i arbete. Var försiktig mot angränsande ytor, typ asfaltskanter, stenläggning och husgrund.

Gå över ytan, exempelvis med en lång bräda, fyll på med material vid eventuella gropar och padda igen tills ytan är jämn.

När ytan är paddad är det bara att börja lägga ut stenen. Det betalar sig fort att ha gjort ett bra grundarbete! När all sten ligger på plats kan man med fördel köra ett par vändor med paddan för att få det hela riktigt jämnt, men kör på låg hastighet så att stenarna inte spricker.

När all sten är på plats är det bara att sopa fogsand över skarvarna. Arbeta diagonalt så sopar du inte upp sanden igen. Detta kan man få hålla på med dagligen under någon veckas tid innan alla skarvar är ordentligt fyllda.

Och så här blev det!

Före... och efter!

Vad kostar det då att anlita en kranbil? (alla priser anges exkl moms) I detta projekt kostade kranbilen 4800:-. Det kostade också en liten slant att lämna schaktmassorna på tippen. Hur mycket beror på vad som skall bort men i detta projekt handlade det om ca 500:-. Kranbilen hämtade också 10 ton stenmjöl vilket kunde tas från ett närliggande stenbrott, och i detta fall var materialkostnaden ca 1000:-. Totalt kostade grundarbetet alltså 6300:- exkl moms, dvs 7875:- inkl moms.

Transportledning direkt

BYGG OCH ANLÄGGNING

040-188293
kranorder@malmolbc.se

description ...

Kontakta mig