Engagemang

Att anlita ett transportföretag handlar i grunden om att lösa ett logistikproblem eller att säkerställa ett flöde. I förlängningen handlar det om trygghet. Du måste kunna lita på att dina varor anländer när det är sagt och att dina leveranser ankommer när de behövs. Som vi ser det, är det egentligen det vi säljer: Säkerhet och trygghet.

Malmö LBC har en lång erfarenhet av transporter. I vår nuvarande form har vi funnits sedan 1988. Totalt är vi idag 140 åkare med 245 bilar som dagligen är ute på vägarna. Vi erbjuder allt som krävs av ett modernt transportföretag med fjärr-, distributions och budbilar samt kran- och anläggningsbilar. Viktigast av allt: Malmö LBC ägs av sina åkare som alla är egna företagare. Det innebär att de i varje stund satsar allt för att du ska vara nöjd. Ett engagemang som visar sig i allt från den enskilde chaufförens servicevilja till transportledarens strävan att med alla till buds stående medel hålla våra löften. Vi är inte färdiga när vi har levererat utan först när vi vet att du är nöjd.

corner

”Vi har samarbetat med Malmö LBC under många år och de har ett helhetsuppdrag för oss.
De utför alla leveranser av tomburkar från Rexam i Malmö till Bryggeriet i Vimmerby, transporterar all dryck som ska distribueras i södra Sverige från Vimmerby till Malmö, och sist men inte minst - kör distribution ut till våra kunder i södra Sverige.

Vi är väldigt nöjda med det samarbetet vi har. De utför alla uppdrag de har för oss med väldigt hög kvalitet. Idén med att ha en helhetslösning med Malmö LBC fungerar väldigt bra och Malmö LBC:s lilla organisation gör det lätt att ha med varandra att göra.”

Tommie Ekberg, Logistikchef Åbro Bryggeri