Välgörenhet - en hjärtesak för Malmö LBC

Malmö LBC stödjer årligen ett antal välgörenhetsorganisationer genom en ekonomisk donation/gåva. Vilka vi stödjer bestäms år för år i en demokratisk process där vår personal, ägare, kunder, leverantörer och andra intressenter gemensamt rangordnar de som ligger dem närmast om hjärtat.
År 2023 stödjer vi följande organisationer:

Barncancerfonden

Vi bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver.

UNHCR - Hjälp till Ukraina!

Tidigt på morgonen den 24 februari attackerade Ryssland. Nu slås liv i spillror och familjer splittras. Krisen i Ukraina drabbar barn och familjer. Liv och säkerhet står på spel. UNHCR är på plats med filtar och vinterkläder.

Cancerfonden

Cancerfonden är en fristående ideell organisation grundad 1951. Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas av sjukdomen.

Min stora dag

Min Stora Dag uppfyller önskningar och skapar glädjefyllda upplevelser för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. En Stor Dag ger kraft att fortsätta kämpa i en tuff vardag.