Välgörenhet - en hjärtesak för Malmö LBC

Malmö LBC stödjer årligen ett antal välgörenhetsorganisationer genom en ekonomisk donation/gåva. Vilka vi stödjer bestäms år för år i en demokratisk process där vår personal, ägare, kunder, leverantörer och andra intressenter gemensamt rangordnar de som ligger dem närmast om hjärtat.
År 2024 stödjer vi följande organisationer:

Barncancerfonden

Vi bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver.

Cancerfonden

Cancerfonden är en fristående ideell organisation grundad 1951. Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas av sjukdomen.

Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden är en ideell insamlingsorganisation som samlar in och delar ut pengar till hjärt-lungforskning, med visionen om en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Fonden är den största fristående finansiären av svensk hjärt-lungforskning vid Sveriges universitetssjukhus.

Barn i Nöd

Barn i Nöd startades 1971 och stödjer barnhem, skolhem, skolor, hälsocenter och yrkesutbildande verksamhet. Arbetet sker genom verksamhet som vi själva startat eller genom att stödja och utveckla redan befintliga barnhem. 1000-tals barn får dagligen mat, logi, läkarvård och skolgång.