Välgörenhet - en hjärtesak för Malmö LBC

Malmö LBC stödjer årligen ett antal välgörenhetsorganisationer genom en ekonomisk donation/gåva. Vilka vi stödjer bestäms år för år i en demokratisk process där vår personal och delägare gemensamt rangordnar de som ligger dem närmast om hjärtat.
År 2020 stödjer vi följande organisationer:

Barncancerfonden

Vi bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver.

Cancerfonden

Cancerfonden är en fristående ideell organisation grundad 1951. Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas av sjukdomen.

Läkare utan gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Skåne Stadsmission

Stadsmissionen möter de allra mest utsatta personerna i samhället. En del har ett helt liv av svårigheter med sig i bagaget medan andra, av olika anledningar, har hamnat i en livssituation som känns för svår att reda ut ensam.