Malmö LBC är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015 och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015

Malmö Lastbilcentral bedriver ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete med ständiga förbättringar. Vi skall med minsta möjliga miljöpåverkan erbjuda marknaden effektiva och lönsamma transportlösningar. Vi skapar och bibehåller långsiktiga kundrelationer genom att ge kunden effektivitet och trygghet i olika transportlösningar. Malmö Lastbilcentral bedriver ett aktivt trafiksäkerhetsarbete och ser detta arbete som en naturlig del i den dagliga verksamheten.