Malmö LBC - Ett hållbart och innovativt logistikföretag
i världsklass som skapar ökade intäkter för sina kunder!

Att anlita Malmö LBC handlar i grunden om att lösa ett logistikproblem eller säkerställa ett flöde. I förlängningen handlar det om trygghet. Som vi ser det så är det egentligen det vi säljer; säkerhet, trygghet, hållbarhet och ett socialt ansvarstagande. Verksamhetens kärna – våra åkare, chaufförer och personalen på lager och terminal – arbetar outtröttligt varje dag för att leverera dina löften, produkter, idéer och drömmar dit de ska. Och ännu bättre blir vi!

Vår målsättning är att varje leverans ska vara en positiv upplevelse, med en servicenivå som innebär att vi förenklar våra kunders vardag samtidigt som vi levererar tjänster
med långsiktig hållbarhet som stärker konkurrenskraften. Under de senaste åren har vi gjort satsningar för att arbeta som det moderna logistikföretag vi är med digitaliserade  plattformar, fossilfria transporter på El, Biogas och syntetisk Diesel (HVO).

Malmö LBC har verkat mer än 30 år i branschen. Vi fortsätter att accelerera genom nytänkande och innovation. Malmö LBC är ett logistikföretag som har kundnytta, laganda och hållbarhet i fokus. Det är sällan en enskild förbättring lyfter en verksamhet, utan det är många små som tillsammans blir en stor. Om vi gör det vi gör bra i dag, lite bättre i morgon, kan vi tillsammans skapa grunden för en långsiktig lönsamhet för alla inblandade parter.

Ett stort tack till våra kunder, delägare, anställda och samarbetspartners som hjälper oss att utveckla Malmö LBC. Det är era outtröttliga insatser, krav och förbättringsförslag, som fortsatt hjälper oss att lyfta verksamheten till högre höjder.

MALMÖ LBC I KORTHET
Malmö Lastbilscentral är ett Skånebaserat kundnära logistikföretag som fokuserar på hållbara, innovativa och effektiva lösningar inom logistik, bygg och anläggning. Verksamheten har en logistikyta på ca 70 000 kvm, omsätter drygt en halv miljard kronor och sysselsätter ca 450 medarbetare i Skåne, Blekinge, Småland och Halland.