Ett innovativt logistikföretag med kundnytta, laganda och miljö i fokus

Malmö Lastbilcentral AB är ett Skånebaserat kundnära logistikföretag som fokuserar på hållbara, innovativa och effektiva transport- och distributionslösningar. Verksamheten, som spänner över både Logistik och Bygg och Anläggning, omsätter ca en halv miljard kronor och sysselsätter ca 400 medarbetare i Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Malmö LBCs logistikcenter disponerar totalt sett ca 45 000 kvm logistikyta.

Att anlita Malmö LBC handlar i grunden om att lösa ett logistikproblem eller säkerställa ett flöde. I förlängningen handlar det om trygghet. Som vi ser det, är det egentligen det vi säljer; säkerhet, trygghet, hållbarhet och ett socialt ansvarstagande. Verksamhetens kärna – våra åkare och chaufförer – arbetar outtröttligt varje dag för att leverera dina löften, produkter, idéer och drömmar dit de ska. Och ännu bättre ska vi bli!

Vår målsättning är att varje leverans ska vara en positiv upplevelse, en servicenivå som innebär att vi förenklar våra kunders vardag samtidigt som vi levererar tjänster med långsiktig hållbarhet som stärker konkurrenskraften. Under de senaste åren har vi gjort satsningar för att arbeta som det moderna logistikföretag vi är med digitaliserade plattformar, miljöklassade el-tjänstebilar, HVO-diesel och inte minst den senaste insatsen att förnya våra ISO-certifieringar avseende miljö, kvalitet och etik.

År 2018 har Malmö LBC verkat 30 år i branschen. Nu accelererar vi med ännu fler grepp mot ett nytänkande och innovativt logistikföretag som har kundnytta, laganda och miljön i fokus. Det är ju sällan en enskild förbättring lyfter en verksamhet, utan det är många små som tillsammans blir en stor. Om vi gör det vi gör bra i dag lite bättre i morgon, alla tillsammans, så skapar vi grunden för en långsiktig lönsamhet för alla inblandade parter.

Ett stort tack till våra kunder, delägare, anställda och samarbetspartners som har utvecklat Malmö LBC till det företag vi är idag. Det är era outtröttliga insatser, genom er feedback och förbättringsförslag, som fortsatt hjälper oss att lyfta verksamheten till högre höjder.

Anders Jönsson,
VD

Malmö LBCs vision är att ”vi skall leverera ett unikt värde för våra kunder, så att Malmö LBC är förstahandsvalet gällande Skånebaserade Bud-, Distributions-, Fjärr-, Kran- och Anläggningstjänster”

Anders Jönsson, VD Malmö LBC