Till dig som arbetar på eller med Malmö Lastbilcentral

Uppdaterad info 2021-04-27

Malmö LBCs riktlinjer till alla inom Malmö Lastbilcentral , samarbetspartners och kunder med anledning av det pågående utbrottet av coronaviruset, Covid-19. Detta i syfte att ge vägledning i hur vi hanterar nuläget för att minimera risken för smitta. Riktlinjer och processer kan komma att uppdateras efterhand som förutsättningar ändras. Följande riktlinjer och processer gäller i nuläget för alla inom Malmö Lastbilcentral, samarbetspartner och kunder.

Malmö LBCs verksamhet är fortfarande uppe och kör till 100%. Vi lvererar allt från livsmedel och sjukvårdsmaterial till byggnadsmaterial. Malmö LBCs medarbetare har instruktioner att stanna hemma vid sjukdomssymtom som kan relateras till Coronavirus.

2021-01-20: Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Skånes riktlinjer för att Malmö LBC ska ta sitt sociala ansvar och minimera smittspridning.
Detta innebär:
1. Kontorspersonal arbetar enligt ett noga utarbetat schema delvis hemifrån (från 2-3 arbetsdagar i veckan från hemmet), utöver som tidigare vid karantän efter konstaterad kontakt med Corona smittad, för att minimera smittorisken.

2. Vi minimerar alla onödiga kontakter både inom och utanför Malmö LBCs verksamhet, dvs
• Undviker kontakter mellan olika produktionsställen så som kontor, lager och terminal.
• Undviker onödiga besök på våra anläggningar. • Chaufförer och operatörer undviker fysisk kontakt under utförande av arbetet.
• Vi undviker att planera in resor och möten i tjänsten som kan hanteras via tel- eller webmöte (Skype/Teams).
• Glesar ut antalet som vistas i gemensamma utrymmen (exempel fikarum, chaufförsrum etc (stolar tas bort för att upprätthålla en fysisk distansering).
• Ställer in planerade personalaktiviteter typ AW mm.

3. Alla påminns skriftligen och verbalt om handhygien (använd tvål och handsprit etc) – Allmänna ytor med frekvent beröring spritas dagligen. Ovan gäller tills vidare (samma som Folkhälsomyndighetens och Region Skånes direktiv)

 

Klicka här för att ladda ner Malmö LBCs interna riktlinjer för hur du ska agera i diverse situationer, exempelvis om du känner dig sjuk, om du varit utomlands, har varit i kontakt med någon smittad etc.

Detta gäller för privata resor
Rekommendation är att undvika alla resor som kan öka exponering av smitta. Här gäller att var och en tar ett socialt ansvar. Följ UDs och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Inom Malmö LBC  fortsätter vi att följa händelseutvecklingen, vilket t ex innefattar information från folkhälsomyndighet. I bifogad länk kan du läsa mer om Coronaviruset.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Allmänt om hygien:
Allmän handhygien är viktig och använd tvål och varmt vatten samt handsprit på arbetsplatsen vid behov. Chaufförer som saknar tillgång till handsprit i sitt fordon kan ta kontakt med transportledningen för att få tillgång.


Coronavirus symptom och smittspridning
Symptom: Hosta, Feber, andnöd/eller svårt att andas.
Tillgänglig kunskap visar att det nya coronaviruset smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet. Däremot finns det inga tecken på att personer smittar under inkubationstiden, det vill säga tidsrymden mellan smittotillfället och när sjukdomen bryter ut. De som har varit utsatta för smitta ska dock vara uppmärksamma på tidiga tecken på sjukdom.

Om man känner oro, har frågor kring symptom eller misstänker att man kan vara drabbad ska man alltid kontakta 1177 för rådgivning. 

Du kan också ringa 113 13 för svar om coronavirussjukdom covid-19 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/februari/ring-113-13-for-svar-om-coronavirussjukdom-covid-19/

Det gäller att agera nu, men inte överreagera.

Styrelsen genom Anders Jönsson
VD/CEO