Vi stödjer...

Välgörenhet - en hjärtesak för Malmö LBC

Malmö LBC stödjer årligen ett antal välgörenhetsorganisationer genom en ekonomisk donation/gåva. Vilka vi stödjer bestäms år för år i en demokratisk process där vår personal gemensamt rangordnar de som ligger dem närmast om hjärtat.
År 2016-2017 föll valet på följande organisationer:

UNICEF - Barn på flykt

UNICEF är på plats i katastrofer och försörjer de drabbade med vatten, mat, tak över huvudet, filtar, kläder, vaccin och hälsovård. Och skyddar även barnen mot våld, övergrepp och exploatering.

Läkare utan gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Barncancerfonden

Vi bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver.

Stiftelsen - Säkra varje unge FTS
(Företag Tillsammans mot Sexövergrepp på barn)

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige.