Företaget

Malmö Lastbilcentral – Ett innovativt logistikföretag med miljötänkande i fokus!

Malmö Lastbilcentral AB är ett ledande logistikföretag med nya grepp. Innovation, Kvalitets, säkerhets- och miljötänkande är givna beståndsdelar i allt det vi gör. Vår personal har lång erfarenhet och en mycket hög kunskapsnivå. Vi arbetar alltid med att alltid finna den mest optimala lösningen för dig som kund. Våra kunder är allt från multinationella företag till enmansföretag, från råvara till färdig produkt, tempererat till ej tempererat , från nybyggnation till återvinning. Vår kompetensspännvidd är stor och detta gör att vi hela tiden kan utveckla och får fram nya logistiklösningar som reducerar våra kunders totalkostnad. Många av våra affärsrelationer har varat i många år - Det ser vi som ett tecken på att vi och våra kunder utvecklas tillsammans på ett positivt sätt. När du är nöjd som kund så är vi nöjda. Med vänliga hälsningar,

 
 
 Anders Jönsson, VD
corner

Malmö LBCs vision är att ”vi skall leverera ett unikt värde för våra kunder, så att Malmö LBC är förstahandsvalet gällande Skånebaserade Bud-, Distributions-, Fjärr-, Kran- och Anläggningstjänster”

Anders Jönsson, VD Malmö LBC